Inacio / Naše vjerovanja

Naše vjerovanja


Naša osnovna vjerovanja

Adventisti smatraju čitavu Svetu Bibliju jedino sigurno i jedino pravilo vjere i nade. Njegova doktrina stoga u potpunosti prati biblijska učenja i utemeljena u njemu. Sledeća uverenja čine percepciju i izraz koji Crkva podržava u odnosu na biblijska učenja.

1 Sveto pismo:

Sveto pismo, Starog i Novog zavjeta, su pisani Reč Boga, dao inspiracija kroz sveti ljudi Božji koji je govorio i pisao kako su dirnuti Svetim Duhom. U ovoj Reči, Bog je prenio čoveka znanje neophodno za spasenje. Sveto pismo je nepogrešivo otkrovenje njegove volje. One čine obrazac karaktera, dokaz iskustva, autoritativno otkrivanje doktrina i pouzdan zapis o Božjim djelima u istoriji. 2 Pedro 1: 20, 21; 2 Tim. 3: 16, 17; 119: 105; Prov. 30: 5, 6; Isa. 8: 20; John 17: 17; 1 Tess. 2: 13; Heb. 4: 12

2. Trojstvo:

Postoji jedan Bog: Otac, Sine i Sveti Duh, jedinstvo od tri večne osobe. Bog je besmrtan, svemogući, sveznajući, iznad svega i uvek prisutan. On je beskonačan i izvan ljudskog shvatanja, ali je poznat kroz Njegovo samopouzdanje. Zauvek je vredan obožavanja, bogosluženja i službe svima stvaranjem. | Deut. 6: 4; Mat. 28: 19; 2 Boja 13: 14; Efe. 4: 4-6; 1 Pedro 1: 2; 1 Tim. 1: 17; Apoc. 14: 7

3. Bog Oče:

Bog, Večni Otac, je Stvoritelj, Originator, Sustainer i Sovereign od svega stvaranja. On je pravedan i sveti, saosećajni i milostivi, spori besu, i veliki u ljubavi i vjernosti. Kvalitete i moći koje se manifestuju u Sinu i Svetom Duhu su takođe otkrića od Oca. Gen. 1: 1; Apoc. 4: 11; 1 Boja 15: 28; John 3: 16; 1 John 4: 8; 1 Tim. 1: 17; DP 34: 6, 7; John 14: 9

4. Bog Sina:

Bog, Večni Sin, postao je inkarniran u Isusu Hristu. Kroz njega stvorene su sve stvari, otkriveni su lik Božji, spasenje čovečanstva i sudjenje na svijetu. Prećutao je i umro na krstu za naše grehe i na nama je podignut od mrtvih i ušao na službu u nebesko sveto za nas. Ponovo će doći, slava, do konačnog oslobođenja Svojeg naroda i obnove svih stvari. | John 1: 1-3, 14; 1: 15-19; John 10: 30; 14: 9; Rom. 6: 23; 2 boja 5: 17-19; John 5: 22; Lucas 1: 35; Filip. 2: 5-11; Heb. 2: 9-18; 1 boja 15: 3, 4; Heb. 8: 1, 2; John 14: 1-3

5. Bog Svetog Duha:

Bog, Sveti Duh, aktivno je učestvovao sa Očetom i Sinom u stvaranju, inkarnaciji i iskupljenju. On je inspirisao pisce Pisma. On je ispunio Hristov život s moći. Ona privlači i ubeđuje ljudska bića; i oni koji su osetljivi su obnovljeni i transformisani od Njega, na slici Boga. Poslato od Oca i Sina da bude uvek sa Njegovom decom, On daje duhovne poklone crkvi, | Gen 1: 1, 2; Lucas 1: 35; 4: 18; Akti 10: 38; 2 Pedro 1: 21; 2 Boja 3: 18; Efe. 4: 11, 12; Akti 1: 8; John 14: 16-18, 26; 15: 26, 27; 16: 7-13

6. Bog je Stvoritelj:

Bog je Stvoritelj svega i otkriva u Bibliji autentičan prikaz njegovog stvaralaštva. "Za šest dana je Gospod napravio nebo i zemlju" i sve što ima život na zemlji, i počivao sedmi dan prve nedelje. | Gen. 1; 2; DP 20: 8-11; 19: 1-6; 33: 6, 9; 104; Heb. 11: 3; Jo 1: 1-3; 1 Cl: 16,17

7. Priroda ljudskog bića:

Čovek i žena su formirana na slici Boga sa individualnošću, moćima i slobodom da razmišljaju i deluju. Iako su stvorena kao slobodna bića, svako je nedeljivo jedinstvo tela, uma i duše i zavisno od Boga za život, dah i sve. Kada su naši prvi roditelji bili neposlušni od Boga, oni su negirali svoju zavisnost od Njega i pali sa njihovog visokog položaja ispod Boga. Slika Boga u njima je bila izobličena, i postali su podložni smrti. Njegovi potomci su podelili ovu paleću prirodu i njegove posledice. | Gen. 1: 26-28; 2: 7; Sol: 8: 4-8: 17 Akti: 24-28; Gen. 3; Salm. 51: 5; Rom. 5: 12-17; II boja 5: 19 i 20

8. Velika sporova:

Svo čovečanstvo je sada uključeno u veliki sukob između Hrista i Sotone u pogledu Božjeg karaktera, Njegovog zakona i Njegovog suvereniteta nad Univerzumom. Ovaj sukob nastao je na nebu kada je stvorena bića, obdarena slobodom izbora, u samo-egzaltacije postao Sotona, Božji protivnik, i vodio u pobunu dio anđela. Posmatrano po svome stvaranju, ovaj svet je postao scena univerzalnog sukoba, u okviru kojeg će Bog ljubavi konačno biti potvrđen. | Apoc. 12: 4-9; Isa. 14: 12-14; Ezeq. 28: 12-18; Gen. 6-8; II Ped. 3: 6; Rom. 1: 19-32; 5: 19-21; 8: 19-22; Heb. 1: 4-14; I boja 4: 9

9. Život, smrt i vaskrsenje Hrista:

U Hristovog života savršene poslušnosti Božjoj volji, njegova patnja, smrt i uskrsnuće, Bog dao jedino sredstvo pomirenja za ljudski grijeh, tako da oni koji prihvate otkupljenje verom mogu imati vječni život, a sve stvaranje bolje razume beskonačnu i svu ljubav prema Tvorcu. | S. John 3: 16; Isa. 53; II 5: 14, 15 i 19-21; Rom. 1: 4; 3: 25; 4: 25; 8: 3 i 4; Filip. 2: 6-11; I S. João 2: 2; 4: 10; Col. 2: 15

10. Iskustvo spasenja:

U beskrajnoj ljubavi i milosti Bog je učinio Hrista, koji nije poznavao greh, da postane greh za nas, da bi postali pravednost Božija u njemu. Vođeni od Svetog Duha, osjećamo našu potrebu, priznajemo našu grešnost, pokajamo se za naše greške i vjerujemo u Isusa kao Gospodara i Hrista kao zamjenika i primera. Ova vjera koja prihvata spasenje dolazi od božanske moći Reči i dar je Božje milosti. Kroz Hrista smo opravdani, usvojeni kao sinovi i kćeri Božje i oslobođeni od vladavine greha. Kroz Duh smo ponovo rođeni i posvećeni; Duh obnavlja naš um, piše Božiji zakon, zakon ljubavi, u naša srca, a mi dobijamo moć da vodimo svetski život. Ostajući u njemu, mi postajemo učesnici božanske prirode i sada imamo sigurnost u spasenju i u Presudi. | 27: 1; Isa. 12: 2; Jonas 2: 9; S. John 3: 16; II boja 5: 17-21: Gal. 1: 4; 2: 19 i 20; 3: 13; 4: 4-7; Rom. 3: 24-26; 4: 25; 5: 6-10; 8: 1-4, 14, 15, 26 i 27; 10: 7; I Boja: 2: 5; 15: 3 i 4; I S. João 1: 9; 2: 1 i 2; Ef. 2: 5-10; 3: 16-19; Gal. 3: 26; S. John 3: 3-8; S. Mat. 18: 3; I S. Ped. 1: 23, 2: 21; Heb. 8: 7-12

11. Rast u Hristu:

Njegovom smrću na krstu Isus je trijumfovao nad silama zla. Podržavao je duhove demona tokom Njegovog zemaljskog ministarstva i razbijao vlast i učinio svoju konačnu destinaciju sigurnim. Pobeda Isusa nam daje pobjedu nad silama zla koje i dalje traže da nas kontrolišu dok hodamo s njim u miru, radosti i sigurnosti njegove ljubavi. Sada Sveti Duh živi sa nama i daje nam moć. Stalno posvećeni Isusu kao našem Spasitelju i Gospodinu, isporučeni smo iz tereta naših prošlih djela. Mi više ne živimo u mraku, bojimo se moći zla, neznanja i nedostatka značenja našeg starog načina života. U ovom novom slobodu u Isusu, mi smo pozvani da preraste u sličnost njegovog karaktera, svakodnevno zajedništvo s Njim kroz molitvu, hrani Njegovu Reč, meditira na nju i na Njegovom proviđenje, pjevanje Njegove pohvale, nas okuplja zajedno molitvom , i učestvujući u misiji Crkve. U mjeri u kojoj dajemo sebe u službi ljubavi onima oko nas i da je svjedok Njegovog spasenja, stalno prisustvo Gospodnje u nama, kroz Njegov Duh preobražava svaki trenutak i svaki zadatak u duhovno iskustvo. | Psalmi 1: 1, 2; 23: 4; 77: 11, 12; Koloski 1: 13, 14; 2: 6, 14, 15; Lucas 10: 17-20; Ephesians 5: 19, 20; 6: 12-18; I Solunani 5: 23; II Pedro 2: 9; 3: 18; II Korinćanima 3: 17, 18; Filipini. 3: 7-14; I Solunani 5: 16-18; Matthew 20: 25-28; John 20: 21; Galatians 5: 22-25; Rimljani 8: 38, 39; I John 4: 4; Hebrejci 10: 25.

12. Crkva:

Crkva je zajednica vjernica koja priznaje Isusa Hrista Gospodu i Spasitelju. Ujedinili smo se da se obožavamo za zajedništvo, za učenje u Reči, za proslavu Gospodnje večere, za službu svim ljudima i za svjetsko proglašenje jevanđelja. Crkva je porodica Boga, Crkva je telo Hrista. | Gen. 12: 3; Akti 7: 38; S. Mat. 21: 43; 16: 13-20; S. John 20: 21 i 22; Akti 1: 8; Rom. 8: 15-17; I Boja: 12: 13-27; Ef. 1: 15 i 23; 2: 12; 3: 8-11 i 15; 4: 11-15

13. Ostatak i njegova misija:

Crkva, u svojoj istoriji, sastoji se od svih koji zaista veruju u Hrista; ali u poslednjim danima, u vremenu velikog otpada, ostao je ostatak da bi se držali Božje zapovesti i veru u Isusa. Ovaj ostatak priča o dolasku časovnog suda, proglasi spasenje kroz Hrista i upoznaje pristup njegovog drugog dolaska. | S. Mar. 16: 15; S. Mat. 28: 18-20; 24: 14; II boja 5: 10; Apoc. 12: 17; 14: 6-12; 18: 1-4; Ef. 5: 22-27; Apoc. 21: 1-14

14. Jedinstvo tela Hristovog:

Crkva je telo sa mnogo članova, koje se zovu svaki narod, pleme, jezik i ljudi. Svi smo jednaki u Hristu. Kroz otkrivenje Isusa Hrista u Svetim pismima podijelimo istu veru i nadu, a mi svedočimo svima. Ovo jedinstvo nalazi svoj izvor u jedinstvu trojnog Boga, koji nas je usvojio kao Njegovu djecu. Sal | 133: 1; I Boja: 12: 12-14; 17 Akti: 26 i 27; II boja 5: 16 i 17; Gal. 3: 27-29; 3: 10-15; Ef. 4: 1-6; S. John 17: 20-23; S. Tiago 2: 2-9; I S. João 5: 1

15. Krštenje:

Kroz krštenje prizujemo našu veru u smrt i vaskrsenje Isusa Hrista, i potvrđuju našu smrt grehu i našu namjenu da hodamo u novoj zivotu, prihvatimo kao članove Njegova Crkva. To je uronjenjem u vodu i sledi uputstva u Svetom pismu i prihvatanje njegovih učenja. 3 Mat: 13-16; 28: 19 i 20; Akti 2: 38; 16: 30-33; 22: 16; Rom. 6: 1-6: Gal. 3: 27; I Boja: 12: 13; Col. 2: 21 i 13; I S. Ped. 3: 21

16. Gospodarska večera:

Gospodarska večera je učešće u amblemima tela i krvi Isusova kao izraz vere u Njega, našeg Spasitelja i Gospodina. Priprema podrazumijeva ispitivanje savjesti, pokajanja i priznanja. Učitelj je uveo ceremoniju pranja stopala kako bi predstavljala obnovljeno pročišćavanje, izrazila spremnost da služi jedni drugima u sličnosti sa Hristom i da ujedinjuje naše srce u ljubavi. | S. Mat. 26: 17-30; I Boja: 11: 23-30; 10: 16 i 17; S. John 6: 48-63; Apoc. 3: 20; S. John 13: 1-17

17. Duhovni pokloni i ministarstva:

Bog daruje po svim članovima njegove crkve u svako doba duhovne darove, koje izdaje Agencija Duha Svetoga, koji ravnomjerno rasporeduje svakom članu kako hoće. Pokloni pružaju sve veštine i ministarstva kojima Crkva treba da ispuni svoje božanstvene dužnosti. Neke članove se poziva od Boga i obogaćen od strane Duha za funkcije koje Crkva prepoznaje na pastoralnim, evangelističkim, apostolskim i nastavnim ministarstvima. | Rom. 12: 4-8; I 12: 9-11, 27 i 28; Ef. 4: 8 i 11-16; II boja 5: 14-21; 6 Akti: 1-7; I Tim. 2: 1-3; I S. Ped. 4: 10 i 11; Col. 2: 19; S. Mat. 25: 31-36

18. Poklon proročanstva:

Jedan od darova Svetog Duha je proročanstvo. Ovaj poklon je karakteristika crkve ostatka i manifestovao se u ministarstvu Ellen G. White. Kao glasnik Gospodina, njeni spisi su kontinuirani i autoritativni izvor istine i pružaju udobnost, uputstva, uputstva i ispravke Crkvi. | Joel 2: 28 i 29; 2 Akti: 14-21; Heb. 1: 1-3; Apoc. 12-17; 19: 10

19. Zakon Božji:

Veliki principi Božjeg zakona sadržani su u Desetim zapovijima i prikazani su u Hristovom životu. Oni izražavaju Božju ljubav, volju i svrhu ljudskog ponašanja i odnosa i obavezuju se za sve ljude u svim dobima. Ove zapovesti čine osnovu Božijeg zaveta s Njegovim narodom i standardom u Božijem sudu. | Ex. 20: 1-17; S,. Mat. 5: 17; Deut. 28: 1-14; 19: 7-13; S. John 14: 15; Rom. 8: 1-4; I S. João 5: 3; S. Mat. 22: 36-40; Ef. 2: 8

20. Subota:

Stvoritelj, nekako nakon šest dana stvaranja, odmarao sedmog dana i pokrenut u subotu za sve ljude kao spomen stvaranja. Četvrta zapovijed Božjeg zakona zahtijeva poštovanje ovog sedmog dana subote kao dan odmora, obožavanja, i ministarstvo u skladu sa nastave i prakse Isusa, Gospodara subote. | Gen. 2: 1-3; Ex. 20: 8-11; 31: 12-17; S. Luc. 4: 16; Heb. 4: 1-11; Deut. 5: 12-15; Isa. 56: 5 i 6; 58: 13 i 14; Lev 23: 32; S. Mar. 2: 27 i 28

21. Hrišćanska vjernost:

Mi smo Božja stjuarda, odgovoran za njega pravilno korištenje vremena i mogućnosti, imovine, kao i blagoslov zemlje i njenih resursa, koji je stavio pod našom zaštitom. Mi priznajemo pravo vlasništva od Boga preko vjeran usluga Njemu i našim bližnjima, i vraćanjem desetka i davanje ponude za proglašenje Njegovog evanđelja i podršku i rast njegove crkve. | Gen. 1: 26-28; 2: 15; Haggai 1: 3-11; Loš 3: 8-12; S. Mat. 23: 23; I Boja: 9: 9-14

22. Hrišćanski postupak:

Pozvani smo da budemo pobožan narod koji misle, osjećaju i postupaju u skladu sa principima neba. Za Duha da ponovo u nama karakter našeg Gospoda smo uključiti se samo na one stvari koje će proizvesti hristoliki čistoća, zdravlje i radost slična Hristovom. | I S. João 2: 6; Ef. 5: 1-13; Rom. 12: 1 i 2; I Boja: 6: 19 i 20; 10: 31; I Tim 2: 9 i 10; Lev 11: 1-47; II boja 7: 1; I S. Ped. 3: 1-4; II boja 10: 5; Filip. 4: 8

23. Brak i porodica:

Brak je božansko uspostavljen u Edenu i potvrdio ga je Isus kao životni sindikat između čoveka i žene u ljubaznoj zajednici. Za Hrišćaninu, obavezivanje braka je sa Bogom kao i sa supružnikom, a treba ga pretpostaviti samo između partnera koji dele istu veru. Što se tiče razvoda, Isus je učio da osoba koja se razvodi od svog supružnika, osim za bludnicu, i oženiti drugog, vrši preljubništvo. Bog blagoslovi porodicu i namjerava svoje članove pomoći jedni drugima da postignu potpunu zrelost. Roditelji treba da obrazuju svoju decu da vole Gospoda i da se poslušaju. | Gen. 2: 18-25; Deut. 6: 5-9; S. John 2: 1-11; Ef. 5: 21-33; S. Mat. 5: 31 i 32; 19: 3-9; Prov. 22: 6; Ef. 6: 1-4; Loš 4: 5 i 6; S. Mar. 10: 11 i 12; S. Luc. 16: 18; I 7: 10 i 11 boja

24. Ministarstvo Hrista u nebeskom svijetu:

U nebesima postoji svetilište, u kojem je Hristovo služio u naše ime, stavljajući na raspolaganje vjerniku korist od Njegovog žrtvenog žrtvovanja ponuđenog jednom za sve na krstu. Zaklinjeo se kao naš viši sveštenik i počeo je Njegovo posredničko služenje povodom Njegovog izleta. U 1844-u, na kraju proročkog perioda 2300 dana / godina, započeo je drugu i završnu fazu Njegovog ministra spasenja. Istražni sud otkriva nebeskim bićima koji će među mrtvima biti vredni da učestvuju u prvom vaskrsenju. Takođe se jasno vidi ko je u životu spreman za prevod u Njegovo večno carstvo. Završetak Hristovog ministarstva označit će kraj vremena milosti za ljude prije Drugog Adventa. | Heb. 1: 3; 8: 1-5; 9: 11-28; Dan. 7: 9-27; 8: 13 i 14; 9: 24-27; 14 #: 34; Ezeq. 4: 6; Loš 3: 1; Lev 16; Apoc. 14: 12; 20: 12; 22: 12

25. Drugo dolazak Hrista:

Drugi dolazak Hrista je blagoslovljena nada Crkve. Dolazak Spasa će biti doslovan, lični, vidljiv i univerzalan. | Tito 2: 13; S. John 14: 1-3; Akti 1: 9-11; Ja Tess. 4: 16 i 17; I Boja: 15: 51-54; II Tess. 2: 8; S. Mat 24; S. Mar. 13; S. Luc. 21; II Tim 3: 1-5; Joel 3: 9-16; Heb. 9: 28

26. Smrt i vaskrsenje:

Plata greha je smrt. Ali Bog, jedini koji je besmrtan, datiće večni život svojim Isusovim. Do tog dana smrt je nesvesna država za sve ljude. | I Tim 6: 15 i 16; Rom. 6; 23; I Boja: 15: 51-54; Ecles. 9: 5 i 6; 146: 4; Ja Tess. 4: 13-17; Rom. 8: 35-39; S. John 5: 28 i 29; Apoc. 20: 1-10; S. John 5: 24

27. Milenijum i kraj greha:

Milenijum je Hristovo hiljadugodišnje vladanje Njegovih svetaca na nebu između prvog i drugog vaskrsenja. Za to vreme će se zločini mrtvi suditi. Na kraju ovog perioda, Hristos sa Njegovim spuštanjem s nebesa na Zemlju. Zatim će vaskrsnuti zrtvovani mrtvi i sa Satanom i njegovim anđelima okružiti grad; ali njihova vatra će ih konzumirati i pročistiti zemlju. Univerzum će stoga biti večno slobodan od greha i grešnika. | Apoc. 20; Zac. 14: 1-4; Jer. 4: 23-26; I Boja 6; II S. Ped. 2: 4; Ezeq. 28: 18; II Tess. 1: 7-9; Apoc. 19: 17, 18 i 21

28. Nova Zemlja:

Na Novoj Zemlji, gde živi pravednost, Bog će pružiti večni dom za iskupljeno i savršeno okruženje za večni život, ljubav, radost i učenje, u Njegovom prisustvu. | II S. Ped. 3: 13; Gen. 17: 1-8; Isa. 35; 65: 17-25; S. Mat. 5: 5; Apoc. 21: 1-7; 22: 1-5; 11: 15.

×

Portal Adventista de Baixo Guandu/ES

Seja Bem-Vindo (a), conheça os conteúdos da Igreja Adventista do Sétimo Dia.

× Kontaktirajte nas !!
G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!